Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Banesti, s-a constituit potrivit Legii prin Hotararea Consiliului Local nr.11/ 31.01.2008, in subordinea Consiliului Local, ca serviciu public descentralizat , fara personalitate juridica .

Activitatea serviciului este coordonata de catre Primarul comunei.

Asigurarea cu materiale, aparatura, tehnica si carburanti se face de catre Consiliul Local al comunei pe baza prevederilor Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 718 din 30.06.2005, pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta .

Dotarea echipelor specializate cu mijloace initiale , aparatura, echipament si complete de protectie, mijloace de transmisiuni, accesorii, substante si alte materiale specifice se face conform normelor de inzestrare si dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Consiliul Local al comunei Banesti raspunde de asigurarea tehnico – materiala a serviciului voluntar, raspunde de modul de depozitare a acestor materiale, controleaza periodic starea de operativitate si stabileste inlocuirea sau completarea sa, prin personalul propriu de specialitate.

Logistica serviciului cuprinde aprovizionarea cu tehnica, bunuri materiale de interventie , asigurarea starii tehnice si de intretinere , asigurarea financiara. Acesta are in dotare , in prezent, materiale de prima interventie ( materiale PSI ) si mijloace de avertizare a populatiei .

MOTIVUL INFIINTARII

Serviciul voluntar s-a infiintat cu scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate , inlaturarii operative a urmarilor acestora , asigurarea conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate , asigurarea interventiei in sectorul de baza (teritoriul administrativ al comunei Banesti) si sprijinirea fortelor de interventie profesioniste (pompierii militari, ambulanta, politie, etc) pe timpul interventiei acestora .

ORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR

Constituirea, dimensionarea si dotarea structurilor serviciului voluntar s-a facut pe baza urmatoarelor criterii, pentru sectorul de competenta:

– suprafaţa sectorului;
– numarul de locuitori;
– clasificarea localitatii din punct de vedere al riscurilor ;
– tipurile de riscuri identificate in profil teritorial al localitatii ;
– masurile stabilite in Planul de analiza si acoperire a riscurilor ;
– caile de comunicatii rutiere si gradul de practicabilitate al acestora ;
– sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor.
Serviciul voluntar este condus de un sef care indeplineste cerintele de calificare potrivit standardelor de pregatire si ocupationale pentru profesia respectiva, angajat al administratiei publice locale, si are in structura specialisti pentru prevenire si echipe de interventie ;

Serviciul se incadreaza cu personal angajat si cu personal voluntar. Accesul in serviciu este nediscriminatoriu, dar personalul incadrat trebuie sa corespunda cerintelor de pregatire fizica si psihica, si sa aiba aptitudinile si abilitatile necesare in vederea indeplinirii atributiilor.

Serviciul are următoarele atribuţii principale:

Desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de prevenire, comportare si aparare impotriva incendiilor sau dezastrelor :

– executarea programului de pregatire de specialitate a voluntarilor ;
– cunoasterea incalcarilor frecvente ale normelor de prevenire si stingere a incendiilor si a cauzelor de incendiu sau alte situatii de urgenta;
– sprijina conducatorii institutiilor apartinand primariei pentru instruirea persoanelor care executa lucrari cu pericol de incendiu ;
– popularizeaza prin instructaje, cat si pe timpul executarii controalelor de prevenire, actele normative care reglementeaza activitatea de management
a situatiilor de urgenta, cauzele si imprejurarile care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situatii de urgenta si consecintele acestora ;
– executa aplicatii si exercitii practice de interventie;
– participa la aplicatii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta si alte forte stabilite prin planurile de cooperare;
– asigura cunoasterea tehnicii de lupta din dotare si instructiunile de exploatare a acesteia;
– asigura cunoasterea tuturor tipurilor de riscuri, surselor si sistemelor de alimentare cu apa ;
Verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor de prevenire, care consta in: – efectuarea de controale asupra modului in care se aplica normele de prevenire a incendiilor sau a altor situatii de urgenta;
– face propuneri pentru inlaturarea constatarilor si urmareste rezolvarea operativa a acestora;
– stabilirea de restrictii ori interzicerea utilizarii focului deschis si efectuarii unor lucrari cu pericol de incendiu în locuri cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii, explozii, etc;
– asigura supravegherea cu personal si mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de incendiu, a locurilor in care se executa diverse lucrari cu grad ridicat de periculozitate;
– sprijina conducatorii institutiilor subordonate primariei pentru realizarea activitatii de prevenire;
– sprijina pe conducatorii locurilor de munca la organizarea interventiei în situatii de urgenta ;
– actioneaza prin mijloace legale pentru inlaturarea imediata a oricarui pericol, constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunostinta de alte persoane;
– informeaza Primaria, personalul inspectiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Judetean Prahova asupra incalcarilor deosebite de la normele de prevenire si starea de pericol, facand propuneri menite sa inlature pericolul;

Executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, cautare, salvare, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unor situatii de urgenta, protectia persoanelor, a bunurilor materiale si a mediului, evacuare, reabilitare, etc.:

– intocmeste documentele operative de interventie;
– planifica, organizeaza si executa instruirea personalului serviciului asupra modului de interventie in diferite situatii;
– asigura mentinerea în stare de functionare a mijloacelor de interventie, avertizare, anuntare si semnalizare a incendiilor, a instalatiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apa si a cailor de acces si de interventie din cadrul localitatii;
– asigura fortele si mijloacele de interventie in caz de incendiu, sau alte situatii prin luarea tuturor masurilor de protectie pana la inlaturarea starii de pericol;
– dispune restrangerea utilizarii cladirilor incendiate, avariate ori amenintate, inclusiv evacuarea persoanelor si animalelor din acestea, precum si a folosirii terenurilor din vecinatatea imobilelor respective;
– are dreptul sa utilizeze, potrivit legii, gratuit apa, indiferent din sursa din care provine;
– are dreptul sa se deplaseze cu mijloacele tehnice din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta ;
– solicita organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public in zona desfasurarii operatiunilor de interventie;
– are dreptul sa intre, pentru indeplinirea atributiilor specifice, in orice incinta a organismelor si organizatiilor, institutiilor si agentilor economici;
– are dreptul sa intre, pentru indeplinirea atributiilor specifice, in locuintele persoanelor fizice la solicitarea sau cu consimtamantul acestora, in conditiile prevazute de lege. In cazul in care se impune inlaturarea unor factori de risc, care prin iminenta amenintarii lor pot declansa o situatie de urgenta, consimtamantul nu este necesar ; – solicita sprijinul institutiilor publice, agentilor economici, mijloacelor de informare in masa si cetatenilor pentru luarea masurilor urgente in vederea prevenirii, limitarii sau inlaturarii unor pericole iminente ce pot provoca situatii de urgenta ;
– stabileste, impreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situatiilor de urgenta si participa, la cerea acestora, la identificarea si stabilirea factorilor care au generat unele situatii de urgenta .
Acorda ajutor persoanelor sinistrate sau a caror viata este pusa in pericol în caz de explozii, inundatii, alunecari de teren, accidente si in caz de dezastre pe teritoriul localitatii:

– participa la acţiuni de alimentare cu apa in caz de deteriorare a retelei si a surselor de alimentare cu apa ;
– evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice si alte locuri inundate;
– mentine in stare de functionare mijloacele tehnice de refulare si absortie a apei.
– organizeaza si pune in functiune, prin fortele proprii sau impreuna cu alte structuri, locatii speciale cu dotarile necesare asigurarii conditiilor minime de supravetuire a populatiei ;
Participa la efectuarea de deblocari si inlaturarea daramaturilor provocate de dezastre:
– in acest scop trebuie sa cunoasca planurile cladirilor si ale instalatiilor tehnologice din cadrul localitatii. De asemenea vor fi însusite cunostintele minime necesare despre instalatiile de alimentare cu energie electrica, gaze, apa si canalizare;
– stabileste ipoteze de actiune pentru stingerea incendiilor, in conditiile in care datorita diferitelor situatii sunt afectate retelele instalatiilor de apa pentru stingerea incendiilor din cadrul localitatii;
– participa la salvarea persoanelor de sub daramaturi si la deblocarea cailor de acces, in vederea asigurarii deplasarii mijloacelor tehnice, pentru interventii in situatii de dezastre;
– participa, dupa caz la alimentarea cu apa a unor instalatii tehnologice sau de stingere a incendiilor, in situatia deteriorarii instalatiilor cu apa proprii.