BIBLIOTECA “SORIN STOICA” BANESTI

– „O carte pentru toţi” –

Motto:

“Un singur prieten rămâne neschimbat – cartea ” (Konstantin Fedin)

“O carte este un dar pe care îl poți deschide iar și iar.” (Garrison Keillor)

Biblioteca comunei Banesti își desfășoară activitatea in cladirea Gradinitei Banesti.

In data de 14 ianuarie 2010 a primit numele scriitorului “Sorin Stoica”.

Biblioteca este parte integrantă a procesului de instruire, formare și educare, are caracter enciclopedic răspunzând cerințelor de informare, documentare, lectură, recreere și studiu al cititorilor.

Biblioteca colecționează, organizează și conservă cărți.

Primăria comunei Banesti este principalul finanțator al bibliotecii, prin sumele prevăzute și aprobate în bugetul local dar un numar mare de carti provin si din donatii ale cetatenilor din localitate.

În prezent, biblioteca dispune de un fond de carte de 10327 de volume, care cuprind diverse domenii de interes pentru toate categoriile de cititorii:
• literatură română
• literatură universală
• dicţionare
• enciclopedii ilustrate
• cărţi de specialitate: psihologie, sociologie, filozofie, informatică

Accesul la colecțiile bibliotecii este liber și gratuit, înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de carte, când se întocmeşte FIŞA DE ÎNSCRIERE. Pentru completarea corectă şi completă a fişei de înscriere, utilizatorul/cititorul, trebuie să prezinte bibliotecarului Carnetul de Note, Buletinul de Identitate sau Cartea de Identitate.

Orarul de funcţionare al bibliotecii cu publicul :
• marti – joi – orele 8.00 –9,00 si 14,00- 16.30
• sambata – orele 10.00 – 14.00.