Anexa 2 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

BULETIN INFORMATIV

    NOTĂ:    Fiecare categorie de informaţie va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informaţie este afişată pe site-ul autorităţii în cauză.

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; https://www.mai.gov.ro/despre-noi/atributiile-ministerului-afacerilor-interne/
b)  structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice; https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/organizare/Organigrama.pdfhttps://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-central/

https://www.mai.gov.ro/contact/

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; https://www.mai.gov.ro/despre-noi/conducere/https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/aplicarea-legii-544-2001/
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; https://www.mai.gov.ro/contact/
e) audiențe https://www.mai.gov.ro/program-audiente-la-conducerea-mai/
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/buget/
f) programele si strategiile proprii; https://www.mai.gov.ro/pres-ro-ue-2019/
g) h) lista cuprinzand documentele de interes public/ produse si/sau gestionate https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/08/Lista-documente-interes-public.pdf
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/aplicarea-legii-544-2001/