Politia Locala este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr 155/2010 privind infiintarea , organizarea si functionarea Politiei Locale si ale Hotararii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale .

Prin Hotararea Consiliului Locale nr 6/17.01.2011 s-a aprobat infiintarea , organizarea si functionarea , incepand cu 01.01.2011 a Politiei Locale Banesti ca un compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Banesti , cu denumirea Birou Politie Locala .

Politia Locala isi desfasoara activitatea :

– In interesul comunitatii locale , exclusiv pe baza si in executarea legii , precum si a actelor autoritatii deliberative si ale celei executive ale autoritatii administratiei publice locale ;
– In conformitate cu reglementarile specific fiecarui domeniu de activitate stabilite prin acte ale autoritatii administratiei publice cenrale si locale ;
In baza prevederilor legale , organizarea biroului , aprobata prin Hotararea Consiliului Local Banesti , cuprinde un nr de 6 posturi , din care :

– 2 posturi functii publice ;
– 4 posturi personal contractual ;
In temeiul Legii nr.155/2010 Politia Locala Banesti s-a infiintat in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei , a proprietatii private si publice , prevenirea si descoperirea infractiunilor , in urmatoarele domenii :

a) Ordinii si linistii publice , precum si pazei bunurilor ;
b) Circulatiei pe drumurilor publice ;
c) Disciplinei in constructii si afisajul stradal;
d) Protectiei mediului ;
e) Activitatii comerciale ;
f) Evidentei persoanei;

1. Asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea localitatii stabilite de Consiliul Local ;
2. Verifica in timpul serviciului , locurile si punctele vulnerabile , existenta si starea incuietorilor , a amenajarilor tehnice si a sistemelor de paza si alarmare si ia, in caz de nevoie, masurile care se impun ;
3. Cunoaste prevederile legale privind accesul in obiective si regulile stabilite in planurile de paza ;
4. Nu paraseste postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute in consemnul postului ;
5. In cazul savarsirii unei infractiuni flagrante ia masuri de predare a faptuitorului structurilor Politiei Romane competente, potrivit legii . Daca faptuitorul a disparut , asigura paza bunurilor , nu permite patrunderea in campul infractional a altor persoane si anunta unitatea de politie competenta , intocmind totodata proces verbal cu cele constatate ;
6. Face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale ;
7. Se prezinta la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce i se cuvin , nu introduce si nu consuma bauturi alcoolice in obiectivele incredintate in timpul serviciului ;
8. Verifica respectarea prevederilor legale referitoare la curatenia localitatii , comertul stradal , protectia mediului inconjurator, stabilite prin HCL sau dispozitii ale Primarului , informand agentii Politiei Locale in vederea aplicarii/stabilirii masurilor ce trebuiesc luate .
9. Informeaza imediat agentii Politiei Locale prin orice mijloace , despre incidentele de orice natura , care au loc pe timpul executarii serviciului de patrulare sau in raza postului incredintat, in apropierea acestuia sau in obiectiv ; 10. Asigura supravegherea unitatilor scolare, a locurilor de desfasurare a adunarilor publice, manifestarilor cultural artistice si sportive organizate la nivel local , precum si a zonelor in care se desfasoara lucrari de amenajare a domeniului public ; 11. Intervine, impreuna cu organele Politiei Romane, la solicitarea cetatenilor si din oficiu , pentru aplanarea starilor conflictuale , intocmind raport despre activitatile desfasurate ;
12. Actioneaza impreuna cu autoritatile prevazute de lege la activitatile de salvare si evacuarea persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii , accidente , avarii , epidemii, calamitati naturale si catastrofe precum si delimitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente.
13. In exercitarea atributiilor de serviciu acesta trebuie sa poarte uniforma, insigna cu numarul distinctiv de identificare si sa prezinte legitimatia de serviciu cu exceptia situatiilor in care lipseste timpul necesar pentru acesta formalitate ;
14. La iesirea din serviciu intocmeste raport privind constatarile si activitatile desfasurate ;
Prin specificul activitatii Politia Locala Banesti a participat si participa nemijlocit alaturi de Politia Romana la asigurarea masurilor de siguranta publica , protejarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor precum si protejarea proprietatii publice si private ale localitatii .